SPOTKANIE

Na początku organizujemy spotkanie, aby poznać Państwa oczekiwania co do współpracy i projektowanego wnętrza. Potrzebujemy również obejrzeć samą przestrzeń. Robimy dokładną inwentaryzację pomieszczeń, która będzie podstawą wyceny.

UMOWA

Jeśli ustalimy wspólnie zasady współpracy – podpisujemy umowę. Umowa jest tak skonstruowana, że zawiera dokładny spis prac i rysunków, zakres współpracy oraz podział na etapy, rozliczane w osobnych transzach.

WYWIAD Z INWESTOREM

Przeprowadzamy dość szczegółowe rozpoznanie co do sposobu życia, spędzania czasu i innych preferencji przyszłych użytkowników projektowanej przestrzeni. Na takim spotkaniu często podejmuje się decyzje, co do zmian w układzie funkcjonalnym i organizacji wnętrza.

PROJEKT KONCEPCYJNY

Powstaje rzut funkcjonalny, gdzie ustalamy aranżację pomieszczeń. Na jego podstawie budujemy komputerowy model 3d projektowanej przestrzeni, który jest w 99% odzwierciedleniem tego, co zostanie zrealizowane na budowie. W modelu są ujęte konkretne sprzęty, meble, oświetlenie i materiały wykończeniowe. Po akceptacji koncepcji i wyborze materiałów wykończeniowych przesyłamy Inwestorowi widoki pomieszczeń oraz rzut z aranżacją wnętrz. Zostawiamy klientom także kilka dni na wniesienie ewentualnych zmian do projektu. Akceptacja naszej koncepcji i decyzje podjęte na tym etapie są podstawą przystąpienia do wykonywania dokumentacji technicznej.

PROJEKT WYKONAWCZY

Dokumentacja wykonawcza zawiera komplet rysunków technicznych niezbędnych do realizacji projektu, takich jak: elektryka i oświetlenie, podejścia wodnokanalizacyjne, nowe ściany, sufity podwieszane, posadzki, rysunki wykonawcze łazienek, kuchni, zabudów stolarskich, opisy i ilości materiałów, sprzętów, propozycje mebli i oświetlenia, projektowane zabudowy meblowe itd. Ilość rysunków wynika ze stopnia skomplikowania projektu. Na życzenie Inwestora możemy zlecić naszym branżystom wykonanie dodatkowych projektów branżowych. Na zakończenie tego etapu Inwestor otrzymuje dwa egzemplarze wydrukowanej dokumentacji, a także dokumentację w formie cyfrowej (pdf).

NADZORY AUTORSKIE

Zazwyczaj w umowie gwarantujmy kilka spotkań na budowie w ramach nadzoru autorskiego nad projektem. Jeśli projekt tego wymaga zawsze istnieje możliwość rozszerzenia tego etapu współpracy. Dodatkowo gwarantujemy kilkumiesięczną pomoc i doradztwo w realizacji projektu, w zależności od wielkości projektu i Indywidualnych ustaleń, jak również konsultacje z wykonawcami.

Zapraszamy serdecznie do współpracy na terenie Trójmiasta oraz całej Polski.